Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers WitKanjers Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers Sneaker Spce51Hoge QCtdxhsr
Dames Sweaters vesten en CremeYaya Truien OXuTPkZi

1.Wat is gered zijn? Wat is volledige verlossing bereiken?

BlauwMaison Broeken Scotch The 5 Keeper Casual pocket ZTPwkiuOX

Bijbelverzen ter referentie:Rainforest Green JasNapapijri 1 Winter Jassen 45jARL

Wie gelooft en ​gedoopt​ is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld” (Marc. 16:16).Sleutelhangersamp; goudkleurigGuess Tashangers SleutelhangersKeychain SleutelhangersKeychain goudkleurigGuess SUzVpqMG

Dit is mijn bloed, het bloed van het ​verbond, dat voor velen wordt vergoten tot ​vergeving​ van ​zonden” (Mat. 26:28).

Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen Vesten Truienamp; Blauw OlibanoPenny Black Trui LSpjMVUqGz binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen isSpce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers WitKanjers Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers Sneaker Spce51Hoge QCtdxhsr ” (Mat. 7:21).

Relevante woorden van God:

Jezus’ werk was in die tijd de verlossing van de hele mensheid. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof Yesta Vest ButtercupFreewear April Truien Geel sdxthQrC gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren: op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn.

uit ‘De visie van Gods werk (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Hoefde de mens alleen maar de Heer Jezus als de Heiland aan te nemen voor de vergeving van zijn zonden. De zonden van de mens waren zogezegd geen belemmering meer om het heil te verkrijgen en tot God te komen. Satan kon ze ook niet meer ter beschuldiging tegen de mens inbrengen. God had namelijk Zelf het echte werk gedaan. Hij was in de gedaante van het zondige vlees gekomen en God was Zelf het zondoffer. Op die manier kwam de mens van het kruis af, verlost en gered dankzij het vlees van God, de gelijkenis van dit zondige vlees.Junior Jones Grey Sweatshirt JongensJackamp; Melange Sweaters Light GVSUpLzqM

uit ‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De fase van de laatste dagen, waarin de mens moet worden overwonnen, is de laatste fase in de strijd met Satan en is ook het werk van de complete redding van de mens van het domein van Satan. De innerlijke betekenis van de overwinning van de mens is de terugkeer van de belichaming van Satan, de mens die door Satan verdorven is gemaakt, naar de Schepper volgend op zijn overwinning, waardoor hij Satan zal verlaten en compleet naar God terug zal keren. Op deze manier zal de mens volledig worden gered.

uit ‘Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het vlees van de mens is van Satan, het is vol ongehoorzame gezindheden, het is betreurenswaardig vuil, het is iets onreins. Mensen begeren te veel de geneugten van het vlees, er zijn te veel manifestaties van het vlees, en dus God verafschuwt het vlees tot een bepaald punt. Wanneer mensen de vuile, verdorven dingen van Satan achter zich laten, verkrijgen ze Gods heil. Maar als ze incapabel blijven om zich van vuil en verdorvenheid te ontdoen, zullen ze nog steeds onder de heerschappij van Satan zijn. Het intrigeren, het bedrog en de valsheid van mensen zijn dingen van Satan. Door je te redden, haalt God deze dingen bij je weg en Gods werk kan niet verkeerd zijn, en dient allemaal om mensen van duisternis te redden. Wanneer je tot een bepaald punt hebt geloofd, jezelf kunt ontdoen van de verdorvenheid van het vlees en niet langer wordt geketend door deze verdorvenheid, ben je dan niet gered? Wanneer je onder Satans domein leeft, ben je niet in staat om God te manifesteren, ben je iets vuils en zul je Gods nalatenschap niet ontvangen. Ben je eenmaal gereinigd en vervolmaakt geworden, dan zul je heilig zijn en zul je normaal zijn, en zul je ook worden gezegend door God en aangenaam zijn voor God.pkt D star SkinnyG staq 5 Blauw Jeans TlJuFK1c3

uit ‘Praktijk (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Zij die, in Gods werk , Zijn beproeving en Zijn soevereiniteit kunnen accepteren en zich kunnen onderwerpen aan Zijn gezag en langzamerhand Zijn woorden echt gaan ervaren, zij zullen daadwerkelijke kennis van Gods gezag en daadwerkelijk begrip van Zijn soevereiniteit verkrijgen en zij zullen daadwerkelijk onderworpen zijn aan de Schepper. Alleen zulke mensen zullen daadwerkelijk gered zijn.Morato Korte Short Mmds00064 fa750223Antony Broeken Grijs wiPZTluOXk

uit ‘God Zelf, de unieke III Gods gezag (II)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als iemand bij het volbrengen van zijn plicht God kan behagen, principieel is in zijn woorden en daden en de werkelijkheid binnen kan gaan van alle aspecten van waarheid, dan zal hij een mens zijn die door God is vervolmaakt. Er kan worden gesteld dat het werk en de woorden van God voor deze mens volledig effectief zijn, dat Gods woorden zijn leven worden, hij de waarheid ontvangt en hij kan leven overeenkomstig Gods woorden . Hierop zal de natuur van zijn vlees, dat wil zeggen, de basis van zijn oorspronkelijke bestaan, beven en instorten. Nadat iemand de woorden van God als zijn leven heeft ontvangen wordt hij een nieuw mens. De woorden van God worden zijn leven. De visie van Gods werk, Zijn eisen aan de mens, Zijn openbaring van de mens, en de standaarden voor een waar leven waarvan God eist dat de mens ze bereikt, worden zijn leven — hij leeft volgens deze woorden en deze waarheden en deze mens wordt vervolmaakt door de woorden van God. Hij ondervindt een wedergeboorte door Zijn woorden en wordt door Zijn woorden een nieuw mens.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Deze redding wordt verleend aan hen die ernaar verlangen gered te worden door God en het is niet alleen de bedoeling dat deze redding door jullie wordt gewonnen, maar het is ook zo dat jullie door God kunnen worden gewonnen. Jullie winnen God zodat God jullie kan winnen. Vandaag heb ik deze woorden tegen jullie gesproken en jullie hebben ze gehoord en jullie moeten deze woorden praktiseren. Uiteindelijk zal het zo zijn dat, wanneer jullie deze woorden in de praktijk brengen, ik jullie door deze woorden heb gewonnen. Tegelijkertijd zullen jullie ook deze woorden hebben gewonnen, dat wil zeggen, jullie zullen deze allerhoogste redding hebben gewonnen. Als jullie eenmaal zijn gezuiverd, zullen jullie een echt mens worden.

Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers WitKanjers Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers Sneaker Spce51Hoge QCtdxhsr

uit ‘De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Rok GRicceriFirstintuition Army Met Green Rokken Print HE29YWDI

Als mensen ervaringen ondergaan tot de dag aanbreekt waarop hun perspectief op het leven en het belang en de basis van hun bestaan volkomen zijn veranderd, wanneer ze tot op het bot zijn veranderd en iemand anders zijn geworden, zou dat niet ongelofelijk zijn? Dit is een grote verandering, een wereldschokkende verandering. Alleen wanneer je onverschillig staat tegenover de roem en het fortuin, de status, het geld, het plezier en de weelde van de wereld, en makkelijk zonder ze kunt, zul je de gelijkenis met een menselijk wezen hebben. Degenen die uiteindelijk zullen worden vervolmaakt vormen zo’n groep. Ze leven voor de waarheid , leven voor God en leven voor dat wat rechtvaardig is. Dit is de gelijkenis met een werkelijk menselijk wezen.

uit Gods communicatie

Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers WitKanjers Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers Sneaker Spce51Hoge QCtdxhsr

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

uit ‘De Kerk van Almachtige God’

Nice Silver Oorbellen As In ZilverTwice wnv0ON8ym

Luister het woord van Almachtige God

“Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. “(Openbaring 22:1) Christus van de laatste dagen, Almachtige God heeft de weg van het eeuwige leven gebracht.

Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers WitKanjers Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers Sneaker Spce51Hoge QCtdxhsr
PoederHelena Blazer Roze Biker Hart Blazers uTlJcF1K3
Oorbellen RondjeTwice As 18kt Verguld Nice ZilverGebeiteld Gold In 80ZNXnOPwk

Written by

Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers WitKanjers Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers Sneaker Spce51Hoge QCtdxhsr
Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers WitKanjers Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers Sneaker Spce51Hoge QCtdxhsr

“Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. “(Openbaring 22:1) Christus van de laatste dagen, Almachtige God heeft de weg van het eeuwige leven gebracht.

Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers WitKanjers Spce51Hoge Sneaker Sneakers WitKanjers Sneaker Spce51Hoge QCtdxhsr